ORQUESTRA CIUTAT DE BARCELONA

NARCÍS BONET :

Homenatge a Gaudi  (8,50)

Director: Josep PONS  

PICAP 911043 – 1993 i 2011