RECULL DE BAIXOS I CANTS DONATS (I)


136 pàgines, ISMN : M-69210-486-5, DINSIC Publicacions, S.L. 

 Elements de realització (I)    incluïts en el llibre

 Els “Baixos i Cants donats” de Paul VIDAL, que fou professor de Nadia BOULANGER, han servit a vàries generacions dels seus deixebles en l’estudi de l’Harmonia al teclat. En aquest recull, seleccionat i revisat pel seu deixeble, Narcís Bonet, s’hi afegeixen les realitzacions, indispensables per al màxim profit dels exercicis.

Prefaci de Dominique MERLET  

Pròleg de Philip LASSER

Introducció històrica de Donna DOYLE.  

Introducció de Narcís BONET

1er Llibre :  ELS ACORDS TRÍADES

ÍNDEX

  • L’acord de quinta (estat fonamental)
  • L’acord de sexta (1a inversió)
  • L’acord de quarta i sexta (2a inversió
  • L’acord de quinta disminuïda