RECULL DE BAIXOS XIFRATS (II)


142 pàgines, ISMN : M-69210-487-2, DINSIC Publicacions Musicals, S.L. 

 Continuació del “Recull de Baixos i Cants Donats” de
 Paul VIDAL on s’afegeixen els Baixos xifrats de Nadia BOULANGER

Sel.lecció, revisió i realització de Narcís BONET

Nivell superior.

Elements de realització II incluïts en el llibre

Segon Llibre:

ÍNDEX

  • L’acord de sèptima de Dominant.
  • Els acords de sèptima de 2a i 3a espècies
  • L’acord de novena  de Dominant
  • L’acord de sèptima de Sensible
  • L’acord de sèptima disminuïda
  • “Partimenti” sobre el conjunt dels acords
  • L’acord de sexta augmentada
  • Apèndix 1 : Baixos de Nadia Boulanger
  • Apèndix 2 : Acords alterats i Retards (autor incert)
  • Apèndix 3 : “Miscellaneaous”