RECULL D’EXERCICIS A DUES I TRES VEUS (I)

20 pàgines, ISBN :84-86949-76-9, DINSIC Publicacions Musicals, S.L.

 

NARCÍS BONET

Primer Llibre   (Llenguatge Musical)  

36 exercicIs molt breus (23 a dues veus i 13 a tres veus) orientant les dificultats progressives de la lectura -ritme i  intervals.

Aquests exercicis es poden cantar o tocar amb un instrument.

Per a principiants.