RECULL D’EXERCICIS A DUES I TRES VEUS (II)

32 pàgines, ISBN : 84-86949-77-7, DINSIC  Publicacions Musicals, S.L.

 

NARCÍS BONET

Segon Llibre  (Llenguatge Musical)

55 exercicis molt breus (33 a dues veus i 22 a tres veus) orientant les dificultats progressives de la lecture -ritme i intervals.

Aquests exercicis es poden cantar o tocar amb un instrument.

Nivell elemental