RECULL D’EXERCICIS A DUES I TRES VEUS (III)

28 pàgines, ISBN : 84-86949-78-5, DINSIC Publications Musicals, S.L.

NARCÍS BONET

Tercer Llibre  (Llenguatge Musical) 

40 exercicis molt breus (23 a dues veus i 17 a tres veus) orientant les dificultats progressives de la lectura – ritme i intervals. 

Aquests exercicis es poden cantar o tocar amb un instrument.