works

title   dur. text date premiere performers place éditeur disc.

Voice and piano

SEVEN CHRISTMAS SONGS
  1. Oh Jesús de ma infantesa 1’40 Joan Maragall 1944 23/05/1946 Montserrat Salvadó – N. Bonet Barcelona    
  2. Cançoneta humil de mitja nit 2’17 Marià Manent 1946 27/12/1987 Agrupació Madrigal – N. Bonet    
  3. Nit de Nadal 1’27 Guerau de Liost 1946 27/12/1987 Agrupació Madrigal    
  4. Cançó dels pastors 3’36 Jacint Verdaguer 1946 04/06/1947 Maria Cid    
  5. Ofertori 2’56 M.Bertran Oriola 1948 12/06/1948 Montserrat Salvadó – N. Bonet    
  6. Non-non 1’10 M.Bertran Oriola 1948 12/06/1948 Montserrat Salvadó – N. Bonet    
  7. Epístola 1’35 M.Bertran Oriola 1948 06/03/1949 Montserrat Salvadó – N. Bonet    
SIX SONGS
  1. Cirerer florit 1’05 Joan M. Guasch 1945 23/05/1946 Montserrat Salvadó – N. Bonet Barcelona Ed. Privée  
  2. El meu gós 1’05 Joaquim Ruyra 1944 Montserrat Salvadó – N. Bonet Ed. Privée  
  3. Canticel 1′ Josep Carner 1945 Montserrat Salvadó – N. Bonet Ed. Privée  
  4. La cuca de llum 1’17 Joan M.Guasch 1945 Montserrat Salvadó – N. Bonet Ed. Privée  
  5. Oració a la Verge 1’35 Jacint Verdaguer 1945 Montserrat Salvadó – N. Bonet Ed. Privée  
  6. Dorm, menut 3’22 Joaquim Ruyra 1946 Montserrat Salvadó – N. Bonet Ed. Privée  
TWO SONGS        
  1. Cançó de Grumet 3’17 Tomàs Garcés 1946 04/06/1947 Maria Cid – Narcís Bonet Barcelona Ed. Privée  
  2. Cançó de Port 3’08 Tomàs Garcés 1946 Maria Cid – Narcís Bonet Ed. Privée  
VISTES AL MAR 8′ Joan Maragall   12/06/1948 Montserrat Salvadó – N. Bonet Barcelona    
  1. Vora la mar 1’30   1948          
  2. Degué ser un dia 1’45   1948          
  3. El cel ben serè 1’40   1946 04/06/1947 Maria Cid – Narcís Bonet      
  4. Mar brava 0’50   1947 04/06/1947 Maria Cid – Narcís Bonet      
  5. Una a una 2’30   1948          
SIX SONGS OF POEMS BY JOAN MARAGALL  
  1. “Berceuse de Grieg” 3’07   1948 24/04/1949 Aurèlia Basso – Narcís Bonet Barcelona    
  2. Jugant 1’15   1948 06/03/1949 Montserrat Salvadó – N. Bonet    
  3. Gener 2’45   1949 24/04/1949 Aurèlia Basso – Narcís Bonet    
  4. Nit d’abril 1’05   1951 20/03/1958 Blanca M.Seoane Madrid    
  5. Per la boira 2’55   1949 24/04/1949 Aurèlia Basso – Narcís Bonet Barcelona    
  6. Comença la tardor 2’30   1949          
ALTRES VISTES AL MAR 7’30 Joan Maragall   24/04/1949 Aurèlia Basso Barcelona    
  1. Avui el mar 1’20   1949          
  2. Al mar tot el commou 1’30   1948          
  3. Ara sembleu flors 1’05   1948          
  4. Mar d’acer 2’25   1948          
  5. Mar blau, adéu 0’55   1948          
DIADES D’AMOR 16’40 Joan Maragall   20/04/1952 Conxita Badia – Narcís Bonet Barcelona Dinsic cf. disc.
  1. Quin dia avui! 3’10   1950 11/12/1950 Katia Oudiette – Narcís Bonet Paris   cf. disc.
 
  2. Tot ella és una flor 2’36   1949 08/02/1950 Francine Janin – Narcís Bonet Paris   cf. disc.
 
  3. Amb la dolça 2’48   1949 24/07/1952 Flore Wend – Narcís Bonet Fontainebleau   cf. disc.
 
  4. Avui he vist 4’40   1951         cf. disc.
 
  5. Tot l’estiu 3’12   1952         cf. disc.
 
SIX SONGS
  1. Quietud 1’35 M. Antonia Salvà 1949 08/02/1950 Francine Janin – Narcís Bonet Paris    
  2. La lluna, la bruna 2’35 Manuel Trens 1950 11/12/1950 Katia Oudiette – Narcís Bonet Paris    
  3. Cançó de bressol 2′ Tomàs Garcés 1950 20/04/1952       cf. disc.
  4. Joc d’infant 2’15 Tomàs Garcés 1950          
  5. Silenci poblat 1’40 Clementina Arderiu 1950 24/07/1952 Flore Wend – Narcís Bonet Fontainebleau    
  6. Eugènia 1’15 Carles Riba 1951 07/03/1998 Hélène Giraudier – Narcís Bonet Paris   cf. disc.
HAIDÉ 4’10 Joan Maragall   20/04/1952 Conxita Badia – Narcís Bonet Barcelona Ed. Boileau cf. disc.
  1. Com una flor 0’54   1950         cf. disc.
 
  2. Vès qui t’ho havia de dir 0’56   1951         cf. disc.
 
  3. Jo porto el teu pensament 2’20   1951         cf. disc.
 
CALA MIÑA SEDA 2’06 M. Luis Acuña 1958 27/09/1958 Isabel Garcisanz Orense   cf. disc.
FOUR POPULAR CATALAN LULLABIES
    8’45     09/03/1988 Hélène Giraudier – Narcís Bonet Paris   cf. disc.
  1. Son, soneta 2’25   1962         cf. disc.
 
  2. Vou, veri vou 1’50   1962         cf. disc.
 
  3. Sant Joan, féu-lo ben gran 1’30   1956         cf. disc.
 
  4. La Mare de Déu 3′   1962         cf. disc.
 
NODREIX L’AMOR 2’50 Joan Maragall 1964          
LA MADRE JOVEN 3’25 Vicente Aleixandre 1989 29/07/1989 Atsuko Kudo – Anton Cardó Madrid    
THREE SONGS OF TEXTS BY R.M. RILKE
    6′     07/08/1993 Hélène Giraudier – Narcís Bonet Nevers   cf. disc.
  1. Ce soir mon coeur 2’20   1993         cf. disc.
 
  2. La dormeuse 2′   1989         cf. disc.
 
  3. Petite cascade 1’40   1993         cf. disc.
 
SANCTUS        
  (for voice and organ or piano) 2’15 Paul Verlaine 1995 13/05/1995 Hélène Giraudier Paris   cf. disc.
FIVE VOCALISES AFTER PRELUDES BY J.S. BACH 12/02/2008 Hélène Giraudier Paris    
  1. after the Prelude in C-Sharp      Major 2′   2005          
  2. after the Prelude in C Major 2’30   2005          
  3. after the Prelude from the         Suite in G for Violoncello 3’15   2006          
  4. After the Prelude in B Minor 2′   2006          
  5. after the Organ Chorale            « Erbarm’dich » 3’15   2008 05/09/2009 Hélène Giraudier – Narcís Bonet St. Sebastià de Montmajor    
THREE SONGS OF TEXTS BY DIEGO SABIOTE      
    5’20              
  1. Espera al atardecer 1’50   2008 26/06/2008 Hélène Giraudier – Narcís Bonet Palma de Mallorca    
  2. Ultima canción 2′   2010 25/02/2010 Hélène Giraudier – Narcís Bonet Barcelona    
  3. En el primer canto 1’30   2010 23/06/2011  Hélène Giraudier – Narcís Bonet  Palma de Mallorca     

Duo (soprano and mezzo-soprano or alto) and piano

L’HORT 2’25 Joan Maragall 1951          

soprano and violoncello

VOCALISE          
  after the Prelude from the Suite in G for violoncello by Bach 3’15   2006 12-févr. Hélène Giraudier -Jean Barthe Paris    

soprano and harpe

VOCALISE 2′   2005          
  after the Prelude in B Minor by Bach, BWV 855a                

soprano, string quartet and harpe

FOUR POPULAR CATALAN LULLABIES    
    8’45   1962 28/09/2002 Hélène Giraudier Larchant   cf. disc.
                   
  1. Son, soneta 2’25              
  2. Vou, veri vou 1’50              
  3. Sant Joan, féu-lo ben gran 1’30              
  4. La Mare de Déu 3′              
HAIDÉ 4’10 Joan Maragall   28/09/2002 Hélène Giraudier – Narcís Bonet Larchant    

soprano, flute and organ (or piano)

     
HE MIRAT AQUESTA TERRA      
    4’15 Salvador Espriu 1994 17/09/1994 Hélène Giraudier, Peter Bacchus- Narcís Bonet Sant Sebastià de Montmajor (Barcelona)    

soprano and chamber ensemble

   
LE ROI NU (THE NAKED KING)                
  Secular Cantate (1(pic).1.1B.1-1.1.1.0. 2 perc. hp. 1cb) 17’30 E. Oudiette 1975 09/02/1978 Anne Duparc and Ensemble Moderne de Paris. Cond. Jacques Bondon. Paris    
Catalan version: EL REI NU 17’30 Narcís Bonet   26/12/1985 Anna Ricci and “Diabolus in musica” Cond. Narcís Bonet Terrassa    

soprano and orchestra

HAIDÉ 4’30 Joan Maragall            
  2.2.2.2.- hp. strings.       21/04/2001 Hélène Giraudier and Orquestra Simfònica del Vallès. Cond. Narcís Bonet Barcelona    

piano

FIVE NOCTURNES 11′     28/11/1993 Billy Eidi Paris Ed. Boileau cf. disc.
  1. (Records) 3’05   1949         cf. disc.
 
  2. (Cançó) 2’15   1949         cf. disc.
 
  3. (Enyorament) 2’40   1949         cf. disc.
 
  4. (Melancolico) 1’30   1951         cf. disc.
 
  5. (Molto Adagio) 1’25   1953         cf. disc.
 
PRELUDE AND DANCE 3′   1954 1957 Daysi de Luca- Concours Canals Barcelona Dinsic cf. disc.
 
HOMAGE TO BEETHOVEN 2’30   1956       Catalana d’Ed. Musicals  

THREE PRELUDES                                  Homage to Chopin

6’30   1998 25/06/1998 Billy Eidi – Festival Chopin Paris Dinsic cf. disc.
 
8 POPULAR CATALAN SONGS Narcis Bonet Paris    
  1. La filla del Marxant 2’45   1996 01/08/2000        
  2. El Mestre 1’45   1997 01/08/2000       cf. disc.
  3. El Testament d’Amèlia 3’10   1996 01/08/2000       cf. disc.
  4. El fill del Rei 1’45   1996 01/08/2000       cf. disc.
  5. Cançó del Lladre 2’10   1996 01/08/2000       cf. disc.

 

  6. El Noi de la Mare 3’20   1998         cf. disc.
  7. El Desembre congelat 2’05   1997 01/08/2000        
  8. El Rossinyol 1’50   1996          

piano for 4 hands

TWO POPULAR CATALAN SONGS        
  1. El Testament d’Amèlia 3’10   1996 02/11/2010 Cécile Edel-Latos – Serge Guillard Paris    
  2. El Rossinyol 1’50   1996 02/11/2010 Cécile Edel-Latos – Serge Guillard Paris    

organ

CHORAL 3′   1959       Ed. Billaudot cf. disc.

guitar

HOMAGE TO EMILI PUJOL 4’30   1972 1972 Alberto Ponce Paris Ed. Ass. Catalana Compositors  
TWO SEPHARDIC SONGS 6′   2004   Liat Cohen Paris Prod. d’Oz cf. disc.
  1. Aire de mujer 2”42             cf. disc.
 
  2. Durme, durme 3’15             cf. disc.
 
12 POPULAR CATALAN SONGS (Homage to Miquel Llobet)
  1. La filla del Marxant 2’40   1996         cf. disc.
  2. El Mestre 1’40   1997         cf. disc.
  3. El Testament d’Amèlia 3’10   1996          
  4. L’Hereu Riera 1’30   1997          
  5. El fill del Rei 1’45   1996          
  6. Cançó del Lladre 2’10   1996         cf. disc.
  7. La Pastoreta 1’45   1998          
  8. El Noi de la Mare 3’20   1998         cf. disc.
  9. El Rossinyol 1’50   1996          
  10. La Presó de Lleida 2′   1998          
  11. El Desembre congelat 2’05   1997          
  12. La Filadora 1′   1998          

guitar and piano

FIVE POPULAR CATALAN SONGS
  1. La filla del Marxant 2’45   1996 27.03/10 Francis Verba – Gérrd Pierrot Antony    
  2. El Mestre 1’40   1997 27/03/2010 Francis Verba – Gérrd Pierrot Antony    
  3. El Testament d’Amèlia 3’10   1996 27/03/2010 Francis Verba – Gérrd Pierrot Antony    
  4. El Rossinyol 1’50   1996 27/03/2010 Francis Verba – Gérrd Pierrot Antony    
  5. L’Hereu Riera 1’30   1997 27/03/2010 Francis Verba – Gérrd Pierrot Antony    

flute and piano

TRICORDE 5’50   1990 06/06/1990 Craig Goodman- Elizabeth Herbin Paris Southern Music Company  

viola (or clarinet or saxo) and piano

SUMMER SONATINE  11′   1952 08/08/1952 Pierre Pasquier – Narcís Bonet Fontainebleau Ed.Boileau  

violin and piano

DANSES LLUNYANES 6′   1952 23/10/1955 Xavier Turull – Narcís Bonet Barcelona Dinsic cf. disc.
  1. De muntanya. 2. De tardor.                
  3. De flabiol. 4. De moreria.                
FONTAINEBLEAU SONATINE 16′   1953 25/08/1953 Jean Pasquier – Narcís Bonet Fontainebleau Ed.Boileau  
AH! VOUS DIRAI-JE, MAMAN 1′   1972          

Trio : 2 clarinets in Bb and basson (or string trio, or vl. cl. cello)

SUITE DE TRUFALDÍ 15′   1952 1962   Paris Ed.Boileau  

Trio : violin, violoncello and piano

EL CANT DELS OCELLS 6′   2007 27/09/2007 Trio Kandinsky Lyon    

soprano, flute, violin, viola, 2 violoncellos, harp. piano

EL CANT DELS OCELLS 6′   2007 12/02/2008 Ensemble E.N.M.P. Paris    

violoncello ensemble

EL NOI DE LA MARE 1’50   2004   Ensemble E. Fauré Paris    
EL ROSSINYOL 3’20   2004   Ensemble E. Fauré Paris    

3 pianos for 12 hands

EL TESTAMENT D’AMÈLIA 3’15   2002 04/10/2002 Fleurons Entreprise Musicale Paris    

wind ensemble

MARXA D’ENTRADA
  (3trp. 2 trb.)     1952          
DIVERTIMENTO POUR CUIVRES              
  (3 trp. 2 cors, 2 trb. 1 tb.) 18′   1973 02/10/1973 Ensemble de Cuivres RTVE Sevilla    
LA CRÈCHE DE MONTSERRAT 2’15   2002 18:02:02 Ensemble Pascal Vigneron Paris    
  2trt.-pic. 3 trt si b et orgue                

cobla (popular Catalan ensemble)

FESTA      
  (Homage to Joaquim Serra) 2’45   1958 23/09/1958 Cobla Barcelona Barcelona    
CORAL      
  (Homage to Eduard Toldrà) 3′   1962 /09/62 Cobla Barcelona Barcelona    
HIMNE DEL JARDÍ DELS DELS TARONGERS      
    2’45 Josep Bartomeu 1958 /06/58 Cobla Barcelona Barcelona    

theatrical works (incidental music)

LES TROYENNES (J.P.Sartre)    
  (3fl. 1 ob. 4 perc.) 16′   1978 /06/78 Ecole Nationale de Musique Créteil    
PIM, PIM, CARABIM    
  (fl. guit. perc.) 55′ R. Delgado, adapt. A. Camp 1964 1964 ORTF Paris    

narrator and chamber ensemble 

LA PELL DE BRAU
  (fl-(pic).ob.(eng.hn). cl.bn.- hn.- perc, hp, pno.) 23’45 Salvador Espriu 1967 20/10/67 Narcís Bonet, Orquesta de Camara de Madrid. Cond. Franco Gil Madrid  

cf. disc.

mixed choir a cappella

QUAN EM DESVETLLO EN LA NIT 2’05 Joan Maragall 1949 27/10/1990 The Tames Singers. Cond. Endrew Philipe Londres    
THREE POPULAR CATALAN SONGS      
  Muntanyes del Canigó 2’18   1951 27/10/1990 The Tames Singers. Cond. Endrew Philipe Londres Dinsic  
  Sa Ximbomba 2’55   1951 22/04/1956 Coral St. Jordi. Cond. Oriol Martorell Barcelona Dinsic cf. disc.
  La Filadora 1’05   1951 27/10/1990 The Tames Singers. Cond. Endrew Philipe Londres Dinsic  
STILLE NACHT  2′   1951          
A LA FONT GEMADA 1′ Tomàs Garcés 1956 27/10/2009

The Tames Singers.Cond. Endrew Philipe

Londres    
AL TORRENT DE PAREIS 3’30 Joan Alavedra 1978          
SEVEN GLOSSES ON POPULAR CATALAN SONGS
  En aquell temps 2’08   1956 23/12/1956 Coral Sant Jordi. Cond. Oriol Martorell Barcelona Dinsic cf. disc.
  El pobre alegre 1’07   1956 23/12/1956 Coral Sant Jordi. Cond. Oriol Martorell Barcelona Dinsic cf. disc.

 

  L’Escrivaneta 2,15   1956 26/05/1956 Chor Alleluia. Cond. Enric Gispert Barcelona Dinsic  
  L’Enemic de les dones 3’05   1956 27/10/1990 The Tames Singers. Cond. Endrew Philipe Londres Dinsic  
  Quatre mil anys hi havia 2’15   1957       Dinsic  
  Alabem primerament 2’14   1966       Dinsic  
  El bon Jesuset 2’40   1974       Dinsic  

female choir a cappella ( four voices)

AVE MARIA (in Latin) 2′   1951          
BALADA DEL BES 4′ Joan Maragall 1951          

children’s choir and piano

OFERTORI                           (revised in 1987 four 2 voces) 2’50 M.Bertran i Oriola 1948 27/12/1987 Agrupació Madrigal Barcelona    
EL CAMÍ DE L’ESTABLIA             for 4 voices 2’50 Tomàs Garcés 1987 27/12/1987 Agrupació Madrigal Barcelona    

choir and orchestra

CANÇÓ DE BRESSOL DE LA VERGE
  for mixed choir and string orchestra (3.3.2.2.0) 5′ Tomàs Garcés 1951 20/04/1952 Concert privé Barcelona    
MISSA IN EPIPHANIA DOMINI
  Soloists: S.A.T.B. (2.2.2.2.-2.2.3.0.-strings) Introitus. Kyrie. Gloria. Graduale. Alleluia. Credo. Offertorium. Sanctus. Benedictus. Agnus Dei. 28′   1957 18/03/1957 Cors Alleluia, Madrigal, Sant Jordi. Orquestra de Joventuts Musicals de Barcelona. Conc. Alain Milhaud. Barcelona Ed. La mà de Guido: Kyrie, Offertorium, Agnus Dei.  
MISSA NOVA
 

congregation,mixed choir,       fl. ob. bn. and organ

 1.- Senyor, tingueu pietat      2.-Anyell de Déu.

    1968          
HO SAP TOTHOM I ÉS PROFECIA        
  Christmas Cantata for children’s choir, mixed choir,congregation and chamber ensemble. (1(pic).1(eng.hn).1B.1.-1.1.0.0.-2 perc. pno.str.) 21′ J.V. Foix 1972 03/12/1972 Grup Llevant, Grup Sinera, El Virolai, L’Espurna, L’Esquitx, Antics Escolans de Montserrat, Corals Cantiga & Sant Jordi. Cond. Narcís Bonet Barcelona    
version for children’s choir, mixed choir, fl.-pic., 2 pianos and perc.       27/12/1987 Agrupació Madrigal. Cond. Narcís Bonet Barcelona Dinsic cf.disc.
SALM 150 (in Latin)          
 

mixed choir and orchestra (2.2.2B.3(cbn) -4.3.3.1.

 2 perc.  0.0.0.6.4)

6’40   1991 08/04/1992 Orfeó Laudate – J.O.N.D.E. Cond. Jordi Colomer Barcelona    

orchestra

LA VACA CEGA    
  symphonic poem after a text by Joan Maragall (2.2.2.2.-2.2.0. perc. str.) 7′   1948 06/07/1948 Orquestra Simfònica de Mallorca. Cond. Ekitay Ahn Mallorca    
SUITE DE BALLET    
  (2.2.2.2.-2.2.2.0. timp. pno. str.) 22′   1954 26/09/1954 Orquestra Simfònica de Barcelona. Cond. Rafael Ferrer Barcelona    
SUITE FOR STRINGS 20′   1952 27/02/1953 Orquestra Municipal de Barcelona. Cond. Eduard Toldrà Barcelona    
HOMAGE TO GAUDI
  (2.2.2.2.-3.3.3.0.-str) 8′   1966 febr.-1966 Orquesta Sinfónica de la RTVE. Cond. Antoni Ros Marbà. Madrid Catalana d’Ed. Musicals cf. disc.
LA TRAMUNTANA 12′   1993 28/03/1994 Orquestra Jove de Figueres Cond. Francesc Llongueres Figueres Dinsic cf. disc.
  4 Études for string orchestra                
Legato 2’48             cf. disc.
 
Staccato 3’27             cf. disc.
 
En sourdine 1’46             cf. disc.
 
Trémolo et glissando 3’32             cf. disc.
 
PALEÀPOLIS  
  for string orchestra, flute and harp. (Suite collective “Emporitana”) 4’45   2001 21/10/2001 Orquestra Jove de Figueres Cond. Xavier Pagès Figueres   cf. disc.
SEVEN POPULAR CATALAN SONGS
  2.2(eng.hn.)2.2.-2.2.2.0. harp. 2 perc. str.) 15’15   1997 21/04/2001 Orquestra Simfònica del Vallès. Cond. Salvador Brotons Barcelona    
  1. La filla del marxant 2’45              
  2. El Mestre 1’45              
  3. El testament d’Amèlia 3’15              
  4. L’Hereu Riera 1’30              
  5. El Fill del Rei 1’45              
  6. Cançó del Lladre 2’15              
  7. El Rossinyol 2′              

narrator  and orchestra

LA PELL DE BRAU (orchestral version: 1980)
  (3(pic).3(eng.hn).3(clb).3(cbn).-4.2.3.1. -5 perc. hrp., pno,str.12.10.8.6.4) 24′ Salvador Espriu 1967 16/10/1980 Josep M. Flotats & Orquestra Ciutat de Barcelona. Cond. Narcis Bonet Barcelona    
LE CIMETIÈRE MARIN            
  (2.2.2.2.-2.0.0.0.-3 perc. harp. pno.) 16′ Paul Valéry 1995 26/11/1995 Didier Henry and Orchestre Symphonique de Monte-Carlo. Cond. James de Preist Monte-Carlo    

soloists and orchestra

             
CONCERTO FOR VIOLONCELLO AND ORCHESTRA (revised 1988)      
  (2.2.2.2.-2.2.0.0.-3 perc. str.) 22′   1963 03/12/1988 Lluís Claret & Orquestra Munipal de València. Cond. Narcís Bonet València Catalana d’Ed. Musicals  
TRÍPTIC DE SINERA      
  for flute, soprano “ad libitum” and string orchestra 13′ Salvador Espriu 1996 30/05/1996 Peter Bacchus, Hélène Giraudier & Orquestra Catalana de Cambra. Cond. Joan J. Pàmies Barcelona Dinsic  
  1. Quan la llum… 4’15              
  2. Quan el falcó … 3’15              
  3. He mirat aquesta terra… 4’20              
SEVEN POPULAR CATALAN SONGS      
  for guitar and string orchestra 15’15   1997 12/02/2006 Jordi Codina & Orquestra de l’Empordà.Cond. CarlesColl Vilafranca del Penedés    
  1. La filla del marxant 2’45              
  2. El Mestre 1’45              
  3. El testament d’Amèlia 3’15              
  4. L’Hereu Riera 1’30              
  5. El Fill del Rei 1’45              
  6. Cançó del Lladre 2’15              
  7. El Rossinyol 2′              

oeuvres lyriques

DE NATIVITATE CHRISTI        
  Alterpiece inspired by “Vita Christi” by Isabel de Villena (15th century) in 5 scenes, in Latin. (2.0.1.1.-perc. str. 1.1.1.1.1.- mezzo-soprano, tenor, baritone, bass, choir and ballet. 90′   1957 29/12/1957 Direction: Esteve Albert Cond. Narcís Bonet Barcelona    
L’ANUNCIACIÓ      
  Mystery play in one act inspired by “Vita Christi” by Isabel de Villena in operatic version (in Latin). (3(pic).3(en.hn.).3(clb).3(cbn).-4.3.3.1.-3 perc. hrp. pno. str.) – mezzo-soprano, soprano,alto, tenor, baritone, choir and ballet 25′   1972          

orchestration

Frederic MOMPOU : VARIATIONS ON A THEME BY CHOPIN      
  (2.(pic)2.2.2.-2.2.0.0.- hrp. str.     1990 03/12/1988 Orquestra Munipal de València. Cond. Narcís Bonet València    
Maurice RAVEL : DEUX MÉLODIES HÉBRAÏQUES and CHANSON HÉBRAÏQUE for guitar and orchestra cf. disc.
  ( 2.2.2.2.-0.0.0.0.- 1 perc. str. 10.8.6.4.2)     1999 26/06/2002 Liat Cohen & the Jerusalem Symphony Orchestra. Cond. Frederic Chaslin Jerusalem    
  Kaddisch               cf. disc.
 
  Mayerke main suhn               cf. disc.
 
  L’Enigme éternelle               cf. disc.
 
ANTHOLOGIE DE LA ZARZUELA 1967 1968 Coro y Orquesta Sinfónica de RTVE . Dir. Igor Markevitch Madrid   cf. disc.
Vicente LLEO                
  La corte de Faraón (Ay ba…)                
Manuel PENELLA     cf. disc.
 
  El gato montés (Pasodoble) 1’18              
Ruperto CHAPI    
  El rei que rabió (Coro de Doctores)                
  El tambor de granaderos (Preludio) 5’03              
Manuel FERNANDEZ-CABALLERO    
  Gigantes y cabezudos (Jota) 3’27              
Francisco ASENJO BARBIERI    
  El barberillo de Lavapiés (Preludio) 7’07              
  El barberillo de Lavapiés (Tirana)                
  El barberillo de Lavapiés (Seguidilla)                
Francisco ALONSO :
  La Calesera (Pasacalle) 2’49              
Federico CHUECA  
  Agua, azucarillos y aguardiente (Coro de barquilleros) 2’25              
Pablo LUNA
  El niño judio (Danza India) 2’37              
  El niño judio (De España vengo) 5’01              
  El niño judio (Soy un rayito de luna) 3’17              
Amadeo VIVES            
  Doña Fancisquita (Ea, fuera !)                
  Doña Fancisquita (Fandango) 2’51             cf. disc.
 
Jerónimo GIMENEZ      
  El Baile de Luis Alonso (Intermedio) 3’04              
  La Boda de Luis Alonso (Intermedio) 3’40              
  Enseñanza libre (Gavota)